CONFORMARE SI AUDIT DE CONFORMARE

Avocații noștri acordă consultanță profesioniștilor și entităților de drept public cu privire la o varietate de chestiuni legate de conformarea activităților, operațiunilor și tranzacțiilor acestora cu prevederile legale specifice domeniului lor de activitate și/sau specificului tranzacțiilor și operațiunilor lor curente sau ocazionale. Asiguram operațiuni de verificare a conformării si recomandari care sa asigure conformarea la prevederile legale in arii si domenii variate de la introducerea/punerea produselor pe piata, promovarea acestora si pana la managementul si eliminarea deseurilor, expertiza noastra fiind una redutabila in domeniul dreptului muncii, al sănătății si securității in munca, in cel al comercializării produselor si serviciilor pe piata, al guvernantei corporative, al constructiilor, al tranzacțiilor imobiliare si multe altele.